Gunner Kristensen


Flügger Rødovre – Renovering. 

Projekt leder: Andreas Kruse // AK Ventilation